Urgentiewijzer Gemeente Groningen

Bent u dringend op zoek naar woonruimte in de gemeente Groningen vanwege een acute noodsituatie? Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.

 

Hoe werkt deze urgentiewijzer?
Met deze urgentiewijzer kunt u zelf zien of u in aanmerking komt voor woonurgentie bij het vinden van een sociale huurwoning van één van de zes Groninger corporaties. U kunt geen rechten ontlenen aan deze urgentiewijzer. Als u de wijzer juist invult, krijgt u advies of het in uw situatie zinvol is om een woonurgentie aan te vragen. Als het advies negatief is en u negeert dit, is de kans zeer groot dat uw aanvraag wordt afgewezen. Uw aanvraag wordt getoetst op grond van de Huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.

Wat moet u doen?
U moet alle vragen naar waarheid beantwoorden en de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag bijvoegen. Uw verklaringen worden op inhoud en juistheid gecontroleerd.

Waar is de woonurgentie geldig?
Deze woonurgentie geldt voor de sociale huurwoningen van de stadse corporaties in de gemeente Groningen. Het aanbod vindt u op www.woningnetgroningen.nl.

Wie kan woonurgentie aanvragen?
U moet minimaal 18 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit of die van een EU lidstaat hebben, of een geldige verblijfstitel. U moet ook minimaal 2 jaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Groningen en uw problemen moeten in de gemeente Groningen zijn ontstaan. Als u in een andere gemeente dan Groningen staat ingeschreven, moet u daar een urgentie aanvragen.

Wanneer is het aanvragen van een woonurgentie niet mogelijk?
U komt niet voor woonurgentie in aanmerking als: 

  • U uw huidige woning te klein of te duur vindt.
  • U een startend gezin bent of zwanger raakt en nog geen eigen/geschikte woonruimte heeft.
  • U 55 jaar of ouder bent.
  • U problemen heeft op het adres waar u (in)woont, of als er problemen zijn met de woonomgeving. Dus niet bij: problemen door slecht onderhoud, geluidsoverlast, burenruzies enzovoort.
  • U gaat scheiden en geen kinderen heeft, of niet de meeste zorg over minderjarige kinderen heeft. Als sprake is van co-ouderschap kan maar één ouder urgentie krijgen. Wanneer één van beide ouders onderdak heeft samen met de kinderen, kan de andere ouder geen urgentie krijgen.
  • U voor uw werk of studie moet verhuizen naar de stad Groningen.

 

Wilt u na het lezen van deze informatie een voorrangsverklaring aanvragen?