Voorrangsportaal gemeente Groningen

Bent u dringend op zoek naar woonruimte in de gemeente Groningen vanwege een acute noodsituatie? Of wilt u een rolstoelindicatie aanvragen? Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.

Hoe werkt dit Voorrangsportaal?
Met dit Voorrangsportaal kunt u zelf zien of u in aanmerking komt voor woonurgentie bij het vinden van een sociale huurwoning van één van de zeven Groninger corporaties, of voor een rolstoelindicatie. U kunt geen rechten ontlenen aan dit Voorrangsportaal. Als u de vragen juist invult, krijgt u advies of het in uw situatie zinvol is om een woonurgentie of rolstoelindicatie aan te vragen. Als het advies negatief is en u negeert dit, is de kans zeer groot dat uw aanvraag wordt afgewezen. Uw aanvraag wordt getoetst op grond van de Huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.

Wat moet u doen?
U moet alle vragen naar waarheid beantwoorden en de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag bijvoegen. Uw verklaringen worden op inhoud en juistheid gecontroleerd.

Woonurgentie

Waar is de woonurgentie geldig?
Deze woonurgentie geldt voor de sociale huurwoningen van de corporaties met bezit in de gemeente Groningen. Het aanbod vindt u op DAK regio Groningen

Wie kan woonurgentie aanvragen?
U moet minimaal 18 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit of die van een EU lidstaat hebben, of een geldige verblijfstitel. U moet ook minimaal 2 jaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Groningen en uw problemen moeten in de gemeente Groningen zijn ontstaan. Als u in een andere gemeente dan Groningen staat ingeschreven, moet u daar een urgentie aanvragen.

Wanneer is het aanvragen van een woonurgentie niet mogelijk?
U komt niet voor woonurgentie in aanmerking als: 

  • U uw huidige woning te klein of te duur vindt.
  • U een startend gezin bent of zwanger raakt en nog geen eigen/geschikte woonruimte heeft.
  • U 55 jaar of ouder bent, tenzij er een medische noodzaak is.
  • U problemen heeft op het adres waar u (in)woont, of als er problemen zijn met de woonomgeving. Dus niet bij: problemen door slecht onderhoud, geluidsoverlast, burenruzies enzovoort.
  • U gaat scheiden en geen kinderen heeft, of niet de meeste zorg over minderjarige kinderen heeft. Als sprake is van co-ouderschap kan maar één ouder urgentie krijgen. Wanneer één van beide ouders onderdak heeft samen met de kinderen, kan de andere ouder geen urgentie krijgen.
  • U voor uw werk of studie moet verhuizen naar de gemeente Groningen.

Rolstoelindicatie

Moet u verhuizen omdat uw huidige woning niet meer geschikt is omdat u of iemand binnen uw huishouden rolstoel gebonden is? Dan is er misschien een mogelijkheid om voorrang te krijgen voor een rolstoelwoning. 

Waar is de rolstoelindicatie geldig?
Wanneer u in aanmerking komt voor een rolstoelgeschikte woning krijgt u een rolstoelindicatie. Dit betekent dat u voorrang heeft op rolstoelwoningen in de gemeente Groningen. 

Wie kan een rolstoelindicatie aanvragen?
U moet minimaal 18 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit of die van een EU lidstaat hebben, of een geldige verblijfstitel.

 

Wilt u na het lezen van deze informatie een woonurgentie of een rolstoelindicatie aanvragen?